Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door HF kits gevestigd in Gouda en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes. Door gebruik te maken van een gemaakte offerte of over te gaan tot aankoop in de webshop erkent u kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, het privacybeleid en hiermee akkoord te gaan.

Levering

Bij het plaatsen van een bestelling gaat HF kits zo snel als redelijkerwijs mogelijk over tot levering. Dit zal er in de praktijk op neer komen dat de bestelling in veel gevallen binnen 24 uur wordt aangeboden bij de transporteur voor verzending. Afhankelijk van drukte en beschikbaarheid zal de verzendtermijn uiterlijk drie werkdagen bedragen, mocht HF kits hier niet aan kunnen voldoen, wordt u binnen de gestelde termijn geïnformeerd over de verwachte leveringstermijn. Mocht u met de leveringstermijn niet akkoord gaan kunt u de bestelling kosteloos annuleren en worden gemaakte betalingen binnen uiterlijk vijf werkdagen geretourneerd. Afgeleverde artikelen blijven eigendom van HF kits totdat u aan al uw (betalings-) verplichtingen heeft voldaan. HF Kits hanteert tijdens feestdagen en vakanties afwijkende leveringsvoorwaarden. Bestellingen zullen in dit geval niet altijd binnen drie werkdagen worden verzonden. U zult hierover worden geïnformeerd op de website.

Transport

Verzendkosten zullen tenzij nadrukkelijk anders vermeld voor rekening zijn van de afnemer. Pakketpost is beperkt verzekerd door de transporteur. Mocht u gebruik willen maken van transport zonder track&trace en of verzekering dan zijn de risico’s voor de ontvangende partij.

Prijzen

Alle prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW. De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk of typefouten. Aan prijzen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Garantie

Uiteraard wordt de in Europa verplicht gestelde garantie bepaling nageleefd. Aangezien HF kits over het algemeen zelfbouw kits levert geld de garantie voor de individuele onderdelen in de geleverde set. Hf kits is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het slagen van uw zelfbouwproject als geheel. Mocht het garantieverzoek door HF kits worden gehonoreerd dan kan in overleg worden besloten het product te repareren, vervangen of over te gaan tot financiële compensatie. De financiële compensatie zal nooit meer bedragen dan de nieuwprijs van het geleverde product.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van HF kits voor enige vorm van schade is uitgesloten, denk hierbij aan directe schade, indirecte schade, letselschade  of gederfde winst.

Koop op afstand

HF kits is wettelijk verplicht u een bedenktijd van 14 dagen te geven mits het om een levering aan consumenten gaat. Dit houd in dat u binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen de producten kunt retourneren. De retour verzend kosten zijn voor rekening van de klant. U kunt alleen gebruik maken van het herroepingsrecht als producten ongebruikt, onbeschadigd en als nieuw inclusief alle bijbehorende accessoires  aan ons wordt geretourneerd. U ontvangt de gemaakte kosten inclusief verzendkosten (mist u de complete bestelling retourneert) binnen 30 dagen retour op uw bankrekening. Producten die speciaal voor u in grote hoeveelheden zijn besteld of op speciaal verzoek zijn gefabriceerd  vallen buiten het herroepingsrecht.

Overmacht

HF kits is niet aansprakelijk als de overeenkomst niet kan worden nageleefd door overmacht. Denk hierbij aan, leveringsproblemen bij toeleveranciers, stakingen bij vervoerders, natuurrampen, overheidsmaatregelen, ziekte, storingen in het elektriciteitsnet, internet storingen en email storingen.

Privacy beleid

Bij een bestelling heeft HF kits gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres en eventuele andere noodzakelijke gegevens. HF kits zal uw gegevens in geen geval verstrekken aan derden en houd zich aan de wet bescherming persoonsgegevens. Kijk voor het volledige privacybeleid op de volgende pagina: Privacybeleid